$0.00

Festive Fruit Flavor (10047)
¥ 1341.66


 - 一瓶马提尼酒起泡酒750毫升;
- 进口台式水饼干120克;
- 进口全麦饼干200克;
- 一盒混合坚果75克;
- 3个猕猴桃;
- 3个香蕉;
- 4个苹果;
- 4个橘子;
- 梨;
- 葡萄250克;
- 水果总重量3千克;
- 篮子;
- 礼品包装;
- 问候卡。